Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen

Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen bevakar frågor under hälso- och sjukvårdsnämnden inom tillgänglighet och valfrihet.

Beredningen ansvarar för dialog med vårdvalsaktörer, följer upp vårdvalen, analyserar behov och föreslår förändringar och utveckling av vårdval liksom för att ta fram nya vårdvalsområden inför beslut i nämnden. Beredningen följer även
tillgängligheten i sjukvården i regionen i syfte att säkerställa att högt ställda mål på tillgänglighet i vården kan uppnås.

Dagordningar och protokoll i Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen

Sammanträdesdagar med dagordningar och protokoll:

Förtroendevalda i Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen

Ordinarie ledamöter
Ersättare