Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 9 februari 2018

Dag:
Fredag den 9 februari 2018
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärende

 • 3.

  Handlingsplan utskottet för framtidens hälso- och sjukvård 2018 och uppföljning 2017

  HSN 2018-0166

Informationsärenden

 • 4.

  Förvaltningen informerar

 • 5.

  Rätt vård nära dig – planerad vägledningskommunikation för invånarna 2018

 • 6.

  Avrapportering jul- och nyårshelgen samt information om ny modell för triagering

 • 7.

  Övriga frågor