Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 8 juni 2018

Dag:
Fredag den 8 juni 2018
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Förvaltningen informerar

 • 4.

  Ny prehospital läkarorganisation: Akutläkarbilar jourläkarbilar, prehospital bakjour i SLL

 • 5.

  Information om omstyrningen och sommarplanering

 • 6.

  Införande av intensivakuten

 • 7.

  Övriga frågor