Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 23 mars 2018

Dag:
Fredag den 23 mars 2018
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2017 Navet i nätverkssjukvården – husläkarverksamhetens roll

  HSN 2018-0189

 • 4.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av 1177 Vårdguiden på telefon i Stockholms läns landsting (SEKRETESS)

  HSN 2017-0432

Informationsärenden

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Geografisk vårdutbudskarta inklusive psykiatrins och geriatrikens lokalisering

 • 7.

  Övriga frågor