Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 19 oktober 2018

Dag:
Fredag den 19 oktober 2018
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset