Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 15 maj 2018

Dag:
Tisdag den 15 maj 2018
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande hantering, fördelning och ekonomihantering av ST-läkare i närsjukvårdens specialiteter

  HSN 2018-0492

 • 4.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/2017 Framtidens hälso- och sjukvård – planering och genomförande 2017

  HSN 2018-0360

 • 5.

  ”Hälso- och sjukvården år 2040” – förslag till utredningsdirektiv

  HSN 2018-0387

Informationsärenden

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Statusrapport om närakuterna

 • 8.

  Övriga frågor