Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård den 12 december 2017

Dag:
Tisdag den 12 december 2017
Tid:
13:30

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Inriktning för genomförandet av uppdrag om digitala vårdmöten under 2018

  HSN 2017-1592

Informationsärenden

 • 4.

  Övriga frågor