Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård ansvarar för att samordna, verkställa och följa upp beslut rörande framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Utskottet är i första hand beredningsorgan åt hälso- och sjukvårdsnämnden men kan även ges beslutsrätt i vissa frågor genom delegation från nämnden.

Dagordningar och protokoll i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Utskottet sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2018 ›
Sammanträdesdagar för år 2017 ›

Förtroendevalda i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för framtidens hälso- och sjukvård består av totalt 14 ledamöter, 7 ordinarie och 7 ersättare.

Ordinarie ledamöter i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård ›
Ersättare i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård ›

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?