Sammanträde med Tandvårdsberedningen onsdagen den 3 mars

Dag:
Onsdag den 3 mars 2021
Tid:
16:00

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärende

 • 3.

  Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län

Informationsärenden

 • 4.

  Pandemins påverkan på tandvården för de äldre

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor