Sammanträde med Tandvårdsberedningen onsdagen den 19 augusti 2020

Dag:
Onsdag den 19 augusti 2020
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset