Sammanträde med Tandvårdsberedningen onsdagen den 19 augusti 2020

Dag:
Onsdag den 19 augusti 2020
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Godkännande av föregående protokoll

Beredningsärenden

 • 4.

  Revidering av anvisningar avseende regionfinansierad vuxentandvård

  HSN 2020-0203

Informationsärenden

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor