Sammanträde med tandvårdsberedningen måndagen den 18 november 2019

Dag:
Måndag den 18 november 2019
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 5.

  Tandvård för asylsökande och papperslösa

 • 6.

  Samverkan mot antibiotikaresistens (STRAMA)

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor