Sammanträde med tandvårdsberedningen onsdagen den 18 september 2019

Dag:
Onsdag den 18 september 2019
Tid:
16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 • 5.

  Extra sammanträde för tandvårdsberedningen

  HSN 2018-1179

Beredningsärenden

 • 6.

  Upphandling av konsultuppdrag för tandreglering

  HSN 2019-1602

Informationsärenden

 • 7.

  Tilldelning av konsultuppdrag för tandreglering

 • 8.

  Kunskapsbaserad tandvård

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor