Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Utskottet är geografiskt avgränsat till Stockholms stad och Ekerö kommun. Sjukvårdsutskottet beslutar om lokala avtal inom sitt geografiska område samt fattar vissa beslut på delegation från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagordningar och protokoll i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2018 samt 2017 och 2016 med dagordningar och protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018›
Sammanträdeshandlingar år 2017›


Dagordningar och protokoll före år 2016

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö utgörs av politiker som sitter i hälso- och sjukvårdsnämnden och består av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Ordinarie ledamöter i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö ›
Ersättare i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö ›


Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Till sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö finns det en sjukvårdsstyrelse. Styrelsen har tre huvudsakliga uppdrag. Den ska, ur ett befolkningspespektiv inom sitt geografiska område bereda ärenden som sjukvårdsutskottet fattar beslut om, följa upp den samlade sjukvårdsverksamheten samt samverka med berörda kommuner. Styrelserna har sina möten i direkt anslutning till utskottsmötena.

Dagordningar och protokoll i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Styrelsen sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar med dagordningar och protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018›
Sammanträdeshandlingar år 2017›


Dagordningar och protokoll före år 2017

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö består av totalt 26 ledamöter, 13 ordinarie och 13 ersättare.

Ordinarie ledamöter i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö ›
Ersättare i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö ›

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?