Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse söder

Sjukvårdsutskott söder är geografiskt avgränsat till kommunerna i södra länsdelen. Sjukvårdsutskottet beslutar om lokala avtal inom sitt geografiska område samt fattar vissa beslut på delegation från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagordningar och protokoll i sjukvårdsutskott söder

Sjukvårdsutskott söder sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar med dagordningar och protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›

Dagordningar och protokoll före år 2017

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsutskott söder före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i sjukvårdsutskott söder

Sjukvårdsutskott söder utgörs av politiker som sitter i hälso- och sjukvårdsnämnden och består av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Ordinarie ledamöter i sjukvårdsutskott Söder ›
Ersättare i sjukvårdsutskott Söder ›


Sjukvårdsstyrelse söder

Till sjukvårdsutskott söder finns det en sjukvårdsstyrelse. Styrelsen har tre huvudsakliga uppdrag. Den ska, ur ett befolkningspespektiv inom sitt geografiska område bereda ärenden som sjukvårdsutskottet fattar beslut om, följa upp den samlade sjukvårdsverksamheten samt samverka med berörda kommuner. Styrelserna har sina möten i direkt anslutning till utskottsmötena.

Dagordningar och protokoll i sjukvårdsstyrelse söder

Sjukvårdsstyrelse söder sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar med dagordningar och protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 › 

Dagordningar och protokoll före år 2017

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelse söder före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i sjukvårdsstyrelse söder

Sjukvårdsstyrelse söder består av totalt 26 ledamöter, 13 ordinarie och 13 ersättare.

Ordinarie ledamöter i sjukvårdsstyrelse söder ›
Ersättare i sjukvårdsstyrelse söder ›

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?