Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelse norr

Sjukvårdsutskott norr är geografiskt avgränsat till kommunerna i norra länsdelen, undantaget Norrtälje kommun. Sjukvårdsutskottet beslutar om lokala avtal inom sitt geografiska område samt fattar vissa beslut på delegation från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagordningar och protokoll i sjukvårdsutskott norr

Sjukvårdsutskott Norr sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2018 samt 2017 med dagordningar och protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›

Dagordningar och protokoll före år 2016

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsutskott norr före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i sjukvårdsutskott norr

Sjukvårdsutskott norr består av totalt 6 ledamöter, 3 ordinarie och 3 ersättare.

Ordinarie ledamöter i sjukvårdsutskott norr ›
Ersättare i sjukvårdsutskott norr ›


Sjukvårdsstyrelse norr

Till sjukvårdsutskott norr finns det en sjukvårdsstyrelse. Styrelsen har tre huvudsakliga uppdrag. Den ska, ur ett befolkningspespektiv inom sitt geografiska område bereda ärenden som sjukvårdsutskottet fattar beslut om, följa upp den samlade sjukvårdsverksamheten samt samverka med berörda kommuner. Styrelserna har sina möten i direkt anslutning till utskottsmötena.

Dagordningar och protokoll i sjukvårdsstyrelse norr

Sjukvårdsstyrelse norr sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar med dagordningar och protokoll hittar du via respektive årslista nedan..

Sammanträdeshandlingar år 2018
Sammanträdeshandlingar år 2017

Dagordningar och protokoll före år 2016

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelse norr före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i sjukvårdsstyrelse norr

Sjukvårdsstyrelse norr består av totalt 26 ledamöter, 13 ordinarie och 13 ersättare.

Ordinarie ledamöter i sjukvårdsstyrelse norr ›
Ersättare i sjukvårdsstyrelse norr ›

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?