Sammanträde i seniorvårdsberedningen den 22 september

Dag:
Onsdag den 22 september 2021
Tid:
10:00

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Avtalsform och inriktning för sammanhållen teambaserad specialiserad reumatologisk rehabilitering i öppenvård

  HSN 2021-0520

Informationsärenden

 • 4.

  Arbetet med god och nära vård

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor