Sammanträde i seniorvårdsberedningen den 16 augusti

Dag:
Måndag den 16 augusti 2021
Tid:
13:00

Dagordning för seniorvårdsberedningen 2021-08-16

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordningen

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Åtgärder för att fortsatt främja distanstolkning i Region Stockholm

  HSN 2021-1381

 • 4.

  Remiss av motion 2021:23 av Gabriel Kroon (SD) om minskade tolkkostnader med flerspråkiga vårdcentraler

  HSN 2021-0944

Informationsärenden

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor