Sammanträde i seniorvårdsberedningen den 18 november 2019

Dag:
Måndag den 18 november 2019
Tid:
13:00
Plats:
Roslagssalen

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Upphandling av leverantör för rekvisition hårersättning

 • 6.

  Förlängning av avtal med Sodexo AB, Stockholms syncentral

Informationsärenden

 • 7.

  Habilitering i öppenvård

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor