Sammanträde i seniorvårdsberedningen den 16 september 2019

Dag:
Måndag den 16 september 2019
Tid:
13:00
Plats:
Roslagssalen

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 • 5.

  Extra sammanträde för seniorvårdsberedningen

  HSN 2018-1179

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Remiss av projektrapport 1/2019 Geriatrisk vård - Samverkan och sammanhållna vårdkedjor

  HSN 2019-1382

Informationsärenden

 • 7.

  Sommarens vård

 • 8.

  Primärvårdsrehebliteringens reviderade ffu - Ökat fokus på rehablitering i hemmet

 • 9.

  Verksamhetsövergång geriatrik vid Danderyds sjukhus

 • 10.

  Ny leverantör till tolktjänst i talande språk - Expresstolk

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor