Sammanträde i psykiatriberedningen den 8 april 2021

Dag:
Torsdag den 8 april 2021
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 4.

  Centrum för psykiatriforskning - rapport om självinläggning

 • 5.

  Äldrecentrum - rapport om äldres psykiska ohälsa

Övrigt

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor