Sammanträde i psykiatriberedningen den 4 mars 2021

Dag:
Torsdag den 4 mars 2021
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset

Dagordning för psykaitriberedningen 2021-03-04

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa

  HSN 2020-1753

 • 5.

  Yttrande över Remiss - Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

  HSN 2021-0267

Informationsärenden

 • 6.

  Folkhälsopolicy

 • 7.

  Vaccination mot covid-19

Övrigt

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor