Sammaträde i psykiatriberedningen den 19 augusti 2021

Dag:
Torsdag den 19 augusti 2021
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset/Teams

Dagordning för psykiatriberedningen 2021-08-19

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 4.

  Information om aktuella ansökningar av nationell högspecialiserad vård (NHV)

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Överenskommelse kring hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet samt ersättning/avgift för läkarundersökning enligt LVU och hälsoundersökning

  HSN 2020-1230

 • 6.

  Ny geografisk områdesindelning av barn- och ungdomspsykiatrin utifrån geografiska principer

  HSN 2021-1132

 • 7.

  Yttrande över remiss Delbetänkandet Börja med barnen – En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

  HSN 2021-1344

Övrigt

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor