Sammanträde i psykiatriberedningen den 20 augusti 2020

Dag:
Torsdag den 20 augusti 2020
Tid:
09:30
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för psykiatriberedningen 2020-08-20

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beslutsärende

 • 4.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna (S) om att rusta vården för att hantera den ökade psykiska ohälsan till följd av Coronapandemin

Informationsärenden

 • 5.

  Hantering av Covid-19 - erfarenheter, nuläge och efter

 • 6.

  Digitalt egenvårdsprogram för oro i samband med Covid-19

Övrigt

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor