Sammanträde i psykitriberedningen den 17 september 2020

Dag:
Torsdag den 17 september 2020
Tid:
09:30
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för psykiatriberedningen 2020-09-17

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Yttrande till patientnämnden i principärende gällande "Vårdgarantin efterlevs inte avseende neuropsykologiska utredningar

 • 4.

  Yttrande över motion 2019:54 av Elinor Odeberg (S) och Robert Johansson (S) om att barn- och ungdomspsykiatrin behöver mer erfaren personal

Informationsärenden

 • 5.

  Information om granskning av lagreglerade läkare inom psykiatrin

 • 6.

  Information om årsuppföljningen 2019 specialistpsykiatrin

Övrigt

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor