Sammanträde i psykiatriberedningen den 13 februari 2020

Dag:
Torsdag den 13 februari 2020
Tid:
12:00
Plats:
Roslagssalen, landstingshuset

Dagordning för psykiatriberedningen 2020-02-13

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Anmälan av sammanträdestider för psykiatriberedningen 2020

  HSN 2019-1629

 • 5.

  Handlingsplan för psykiatriberedningen 2020

  HSN 2020-0135

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Upphandling av Tidiga insatser vid psykisk ohälsa 0-5 år

  HSN 2019-2330

 • 7.

  Yttrande över regionrevisorernas rapport 4/2019 Psykiatrisk öppenvård- Följsamhet till vårdprogram och riktlinjer samt vårdövergångar

  HSN 2019-1789

Informationsärende

 • 8.

  Primärvårdsstrategin - Planerad utveckling för uppdraget för vård av psykisk ohälsa

Övrigt

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor