Sammanträde i psykiatriberedningen den 10 december 2020

Dag:
Torsdag den 10 december 2020
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset

Dagordning för psykiatriberedningen 2020-12-10

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Sammanträdestider för psykiatriberedningen 2021

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Yttrande över motion 2020:28 av Elinor Odeberg m.fl. (S) om att öppna en specialiserad mottagning för vårdpersonal med psykisk ohälsa

 • 6.

  Yttrande över motion 2020:29 av Elinor Odeberg m.fl. (S) om elevhälsobaserad första linjens psykiatri - inget barn ska hamna mellan stolarna

 • 7.

  Yttrande över motion 2020:38 av Jonas Lindberg (V) om att regionen genom IOP eller egen regi startar en mottagning och verksamhet som riktar sig exklusivt till vårdpersonal med psykisk ohälsa och utmattningstillstånd

Informationsärenden

 • 8.

  Investeringsplan gällande lokaler för vuxenpsykiatrin och Ungdomens hus

 • 9.

  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Region Stockholm

 • 10.

  Utbildningspaket för första linjens psykiatri

Övrigt

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor