Programberedningen för stora folksjukdomar

Programberedningen för stora folksjukdomar bevakar frågor och bereder ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden om tumörsjukdomar, diabetes, röresleorganens sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Dagordningar och protokoll i programberedningen för stora folksjukdomar

Programberedningen sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar för år 2017 och år 2016 med dagordningar och protokoll hittar du via årslistan.

Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›

Dagordningar och protokoll före år 2017

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens programberedning för stora folksjukdomar före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i programberedningen för stora folksjukdomar

Programberedningen består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare.

Ordinarie ledamöter i programberedningen för stora folksjukdomar ›
Ersättare i programberedningen för stora folksjukdomar ›

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?