Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 26 mars 2018

Dag:
Måndag den 26 mars 2018
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Kallelse i pdf-format

Föredragningslista

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av föredragningslista

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 4.

  Information om aktuella geriatrikärenden

 • 5.

  Övriga frågor