Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 14 maj 2018

Dag:
Måndag den 14 maj 2018
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Yttrande över remiss om ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

  HSN 2018-0437

Informationsärenden

 • 5.

  Processen vid upphandlingsarbetet på förvaltningen

 • 6.

  Uppdatering kring Regional överenskommelse - Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor