Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 12 februari 2018

Dag:
Måndag den 12 februari 2018
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Kallelse i pdf-format

Föredragningslista

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av föredragningslista

 • 3.

  Föregående protokoll 2017-12-11

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling – upphandling av tolktjänster i talade språk i Stockholms län SEKRETESS

  HSN 2016-4150

Beslutsärende

 • 5.

  Handlingsplan 2018

  HSN 2018-0154

Informationsärenden

 • 6.

  Hemsjukvård 2020

 • 7.

  Patientsäkerhet i en digital era

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor