Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 11 juni 2018

Dag:
Måndag den 11 juni 2018
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling samt förfrågningsunderlag enlig lagen om valfrihetssystem gällande geriatrisk öppen- och slutenvård

  HSN 2018-0370

 • 5.

  Fastställa riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning för Stockholms läns landsting samt besluta om obligatorisk förskrivarutbildning

  HSN 2016-4403

 • 6.

  Revidering av tilläggsuppdrag vid Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatique Syndrome (ME/CFS)

  HSN 2018-0633

Informationsärenden

 • 7.

  Återupptagen upphandling för försäkringsmedicinska utredningar

 • 8.

  Information om ärendet gällande onkologisk rehabilitering

 • 9.

  Patientsäkerhetsfrågor

 • 10.

  Digitala vårdmöten

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor