Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 11 december

Dag:
Måndag den 11 december 2017
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Föredragningslista

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av föredragningslista

 • 3.

  Föregående protokoll 2017-11-13

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård på Handens och Dalens sjukhus (sekretess)

  HSN 2017-1700

Informationsärenden

 • 5.

  Övriga frågor