Sammanträde i programberedningen för tandvård den 16 maj 2018

Dag:
Onsdag den 16 maj 2018
Tid:
13:45
Plats:
Pelarbacken, Ersta sjukhus

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2017

Informationsärenden

 • 5.

  Aktuellt inom tandvården från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor