Sammanträde i programberedningen för tandvård den 14 februari

Dag:
Onsdag den 14 februari 2018
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av tandvård för asylsökande i delar av länet

  HSN 2017-1477

 • 5.

  Yttrande över motion 2017:43 (S) om att förebygga karies bland barn på förskolan

  HSN 2017-1815

Informationsärenden

 • 6.

  Förslag till översiktlig handlingsplan för tandvårdsberedningen 2018

 • 7.

  Årsbokslut 2017

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor