Sammanträde i programberedningen för tandvård den 5 april 2017

Dag:
Onsdag den 5 april 2017
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 4.

  Verksamhetsplan för Akademiskt Barntandvårdscentrum, ABC

 • 5.

  Antagande av urvalskonsulter inom tandregleringsvården

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor