Sammanträde i programberedning för folkhälsa och psykiatri den 14 december 2017

Dag:
Torsdag den 14 december 2017
Tid:
09:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2017-11-16

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Förlängning av avtal med Stockholms Centrum för Ätstörningar

  HSN 1103-0212

 • 5.

  Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde om rättspsykiatrisk vård

  HSN 1210-1235

 • 6.

  Tilläggsavtal 2018 samt förlängning av avtal 2019 med Landstinget Sörmland om rättspsykiatrisk vård vid Regionsjukhuset Karsudden

  HSN 1208-0976

 • 7.

  Förlängning av avtal med Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde 2018, om länsgemensam barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling

  HSN 2017-0799

 • 8.

  Förlängning av avtal med Beroendecenrum Stockholm för sluten och öppen beroendevård på specialistnivå

  HSN 1210-1304

 • 9.

  Förlängning av avtal med BUP Stockholm, SLSO, om lokal barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling 2018

  HSN 2017-0873

 • 10.

  Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst, Psykiatri Nordväst, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje

  HSN 1211-1327

 • 11.

  Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

  HSN 1307-0788

 • 12.

  Förnyat medlemskap i Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  HSN 2017-1875

Informationsärenden

 • 13.

  Förvaltningen informerar

 • 14.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 15.

  Övriga frågor