Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Programberedningen för folkhälsa och psykiatri bevakar frågor inom områdena folkhälsa, psykiatri, missbruk, läkemedel, jämställdhet och jämlik vård samt bereder ärenden inom dessa områden till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagordningar och protokoll i programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Programberedningen sammanträder cirka åtta gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar med dagordningar och protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018›

Sammanträdeshandlingar år 2017›

Dagordningar och protokoll före år 2017

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämndens programberedning för folkhälsa och psykiatri före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Programberedningen består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare.

Ordinarie ledamöter i programberedningen för folkhälsa och psykiatri ›
Ersättare i programberedningen för folkhälsa och psykiatri ›

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?