Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård den 12 december 2017

Dag:
Tisdag den 12 december 2017
Tid:
15:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Vårdavtal med Södertälje sjukhus AB om medicinsk radiologi

  HSN 2017-1513

 • 5.

  Förlängning av avtal medicinsk radiologi till primärvård, geriatrik och privata specialistläkare med flera

  HSN 1010-1083

Informationsärenden

 • 6.

  Aktuellt läge i akutsjukvården

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Planering i akutsjukvården inför jul- och nyårshelgen