Sammanträde i långtidsutredningen den 6 februari 2020

Dag:
Torsdag den 6 februari 2020
Tid:
14:00-16:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående mötes protokoll

 • 5.

  Lägesrapport och årets planering

 • 6.

  Introduktion till perspektivet verksamhetsutveckling och digitalisering

 • 7.

  AI hjälper ortopederna på Danderyds sjukhus att tolka röntgenbilder

 • 8.

  Inför nästa sammanträde

 • 9.

  Övriga frågor