Sammanträde i långtidsutredningen den 5 december

Dag:
Torsdag den 5 december 2019
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, landstingshuset

Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående mötes protokoll

 • 5.

  Presentation av perspektivrapport: hälso- och sjukvårdens kvalitet

 • 6.

  Presentation av perspektivrapport: hälso- och sjukvårdens struktur

 • 7.

  Diskussion utifrån rapporternas slutsatser

 • 8.

  Lägesrapport utredningen

 • 9.

  Årsplan 2020

 • 10.

  Inför nästa sammanträde

 • 11.

  Övriga frågor