Sammanträde i långtidsutredningen den 9 september 2021

Dag:
Torsdag den 9 september 2021
Tid:
14:00-16:00
Plats:
Skärgårdssalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående mötes protokoll

 • 5.

  Återkoppling av resultat från digital delning av perspektivrapport läkemedel och medicinteknik

 • 6.

  Avslutande nulägesanalys och inledande arbete med scenarios

 • 7.

  Information om planeringen framåt

 • 8.

  Övriga frågor