Sammanträde i kvalitetsrådet den 6 oktober 2020

Dag:
Tisdag den 6 oktober 2020
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning för kvalitetsrådet 2020-10-06

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordningen

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 4.

  Norrtäljemodellen

 • 5.

  Modell för kvalitetsuppföljning

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor