Sammanträde i kvalitetsrådet den 4 februari 2020

Dag:
Tisdag den 4 februari 2020
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående mötes protokoll

 • 5.

  Hälsodata för ökad kvalitet och innovationskraft

 • 6.

  Kvalitetsrådets årsrapport 2019

  HSN 2019-2105

 • 7.

  Årsplan för kvalitetsrådet 2020

  HSN 2020-0012

 • 8.

  Kort paus

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor