Sammanträde i kvalitetsrådet den 1 december 2020

Dag:
Tisdag den 1 december 2020
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning för kvalitetsrådet 2020-12-01

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Modell för kvalitetsuppföljning

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Bokslut

 • 7.

  Övriga frågor