Sammanträde i Kvalitetsrådet den 5 februari 2019

Dag:
Tisdag den 5 februari 2019
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Presentation och förväntningar

 • 3.

  Val av justerare

 • 4.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärende

 • 5.

  Sammanträdestider för kvalitetsrådet 2019

  HSN 2018-1179

Informationsärenden

 • 6.

  Introduktion - att mäta och utveckla kvalitet i hälso- och sjukvården

 • 7.

  Diskussion - hur ska kvalitetsdata användas för att stärka vården?

 • 8.

  Kaffepaus

 • 9.

  Preliminära fokusområden för 2019?

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor