Sammanträde i Kvalitetsrådet den 3 december 2019

Dag:
Tisdag den 3 december 2019
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående mötes protokoll

 • 5.

  Genomförandeplan Primärvårdsstrategi

 • 6.

  Kort paus

 • 7.

  Uppföljning och summering av 2019-års arbete

 • 8.

  Diskussion inför 2020-års handlingsplan med utgångspunkt i uppdraget

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor