Sammanträde i kompetensförsörjningsrådet den 5 februari 2020

Dag:
Onsdag den 5 februari 2020
Tid:
10:00-12:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Föregående protokoll 2019-12-14

 • 4.

  Förändringar på hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 5.

  Ny utbildningsavdelning inrättas på hälso- och sjukvårdsförvaltningen fån den 1 april - presentation av uppdrag och uppgifter

 • 6.

  Kompetensförsörjningsrådets årsredovisning 2019

 • 7.

  Plan/fokusområden för rådets arbete 2020

 • 8.

  Övriga frågor