Sammanträde i kompetensförsörjningsrådet den 2 december 2020

Dag:
Onsdag den 2 december 2020
Tid:
10:00-12:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning för kompetensförsörjningsrådet 2020-12-02

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Rapport om framtidens kompetensförsörjning

 • 4.

  Information från avdelning Utbildning

 • 5.

  Slutord - reflektioner från kompetensförsörjningsrådet

 • 6.

  Övriga frågor