Sammanträde i Kompetensförsörjningsrådet den 4 december 2019

Dag:
Onsdag den 4 december 2019
Tid:
10:00-12:00
Plats:
Studiebesök och sammanträde vid Akademiskt specialistcentrum, Solnavägen 1e, lokal Skelört.
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Upprop

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Godkännande av dagordning

 • 4.

  Föregående protokoll

Svar på skrivelser

 • 5.

  Svar på skrivelse från Jonas Carlsson (V) angående kompetensförsörjningsrådets roll

 • 6.

  Svar på skrivelse från Robert Johansson (S) om kompetensförsörjningsplanen

 • 7.

  Övriga frågor