Kompetensförsörjningsrådet

Frågor om långsiktiga analyser av kompetensbehov inom hela sjukvårdssystemet i Stockholms län.

Rådet har dialog med akademier och staten om kompetensförsörjning inom sjukvården, avtal om utbildningsplatser som AT- och ST-blockmed mera med både privata och regionägda vårdgivare.

Dagordningar och protokoll i Kompetensförsörjningsrådet

Sammanträdeshandlingar år 2020
Sammanträdeshandlingar år 2019

Dagordningar, handlingar och protokoll före 2019

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämnden före år 2019 finns i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i Kompetensförsörjningsrådet

Ordinarie ledamöter
Ersättare

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?